KBH sorterer

Der er ikke noget indhold på denne side. Hvis du har modtaget en mail fra Social Action om deltagelse i en adfærdsmåling, vil den indeholde et link til startsiden.

Har du spørgsmål er du velkommen til at sende os en mail eller ringe på telefon 28730058.
Om

Om ’KBH sorterer’ (og privatlivspolitik)'


Københavns Kommune har i samarbejdet med Social Action ApS udarbejdet forløbet ’KBH sorterer’. Forløbet skal være med til at gøre den daglige affaldssortering nemmere, så vi kan tage det næste skridt mod en endnu mere bæredygtig by, hvor ressourcerne kan bruges igen og igen. Hvis du tilmelder dig forløbet og deltager i alle runder, så er du med i lodtrækningen om en ladcykel. Der udloddes i alt tre cykler.

Du har, i forbindelse med forløbet og de svar du afgiver, ret til at få slettet eller redigeret dine svar samt personlige oplysninger (navn og mail), hvis dette ønskes. Du har derudover ret til at bestemme, i hvilken grad dine svar og personlige oplysninger behandles og har ligeledes krav på adgang til disse i et maskinlæsbart format. Vi opbevarer kun personoplysninger i det tidsrum loven tillader det og såfremt det stadig er relevant for projektet. Skulle du finde noget utilfredsstillende ved vores behandling af dine data, er du i din ret til at kontakte os på mail kontakt@kbhsorterer.dk eller klage til relevant tilsynsmyndighed.

Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

×

Vilkår

×