KBH sorterer


Samtykkeerklæring

Ved tilmelding giver du samtykke til at Social Action (på vegne af Københavns Kommune) må opbevare de oplysninger og svar du giver ved besvarelse af de online spørgeskemaer som findes på nærværende hjemmeside. Oplysningerne opbevarer vi for at få et bedre indblik i emnet affaldssortering. Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt af loven, og slettes så snart det ikke længere er nødvendigt for projektet at gemme dem. Du accepterer også at modtage emails med invitationer til de enkelte spørgeskemarunder i forløbet. Samtykket kan til en hver tid trækkes tilbage ved at slette din profil. Læs mere om dine rettigheder, vores privatlivspolitik og om selve projektet, ved at klikke på "Om" nedenfor.

Om

Om ’KBH sorterer’ (og privatlivspolitik)'


Københavns Kommune har i samarbejdet med Social Action ApS udarbejdet forløbet ’KBH sorterer’. Forløbet skal være med til at gøre den daglige affaldssortering nemmere, så vi kan tage det næste skridt mod en endnu mere bæredygtig by, hvor ressourcerne kan bruges igen og igen. Hvis du tilmelder dig forløbet og deltager i alle runder, så er du med i lodtrækningen om en ladcykel. Der udloddes i alt tre cykler.

Du har, i forbindelse med forløbet og de svar du afgiver, ret til at få slettet eller redigeret dine svar samt personlige oplysninger (navn og mail), hvis dette ønskes. Du har derudover ret til at bestemme, i hvilken grad dine svar og personlige oplysninger behandles og har ligeledes krav på adgang til disse i et maskinlæsbart format. Vi opbevarer kun personoplysninger i det tidsrum loven tillader det og såfremt det stadig er relevant for projektet. Skulle du finde noget utilfredsstillende ved vores behandling af dine data, er du i din ret til at kontakte os på mail kontakt@kbhsorterer.dk eller klage til relevant tilsynsmyndighed.

Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

×

Vilkår

×